Bygget av framtidens konsultbolag fortsätter nu med våra gemensamma medarbetare, partners och kunder genom att bolagen, Aktiebolag Riktiga Konsulter och ExaktIT, fusioneras.

Vi har redan samarbetat i ett flertal affärer med goda resultat, därför kändes det som ett naturligt nästa steg att slå ihop bolagen. Vi kommer från och med nu att agera under namnet Riktiga Konsulter med fortsatt fokus på mjukvaruutveckling, tyngre projektledning och konsulting inom e-handel.

Tillsammans sysselsätter vi idag 15 konsulter som hjälper våra kunder runt om i Skåne.

Den stora utmaningen framåt är att hitta fler konsulter i takt med att uppdragen växer, antal förfrågningar ökar och kunderna blir flera.

Alla tidigare ägare, Djäkne Startup Studio, LJ System, Scand Group, Joakim Karlsson (vVD) och Björn Zetterström (VD) ställer sig mycket positiva till sammanslagningen och kommer aktivt bidra till bolagets fortsatta tillväxt.

  ”E-handel är en av de snabbaste växande branscher i Sverige, och behovet av avancerade konsulter med kunskap inom både utveckling och drift inom e-handel är starkt ökande. Genom de nätverk och den erfarenhet vi samlar i det ”nya” bolaget har vi en unik möjlighet att hjälpa till att överbrygga mellan den klassiska IT branschen och den expansiva e-handeln”

Säger Peter Borgman Styrelseordförande, Riktiga Konsulter

För mer information kontakta:

Björn Zetterström, tfn: 070-379 44 45, bjorn.zetterstrom@riktiga.com

Joakim Karlsson, tfn: 070-755 23 23, joakim.karlsson@riktiga.com

Djäknegatan 9, 211 35 Malmö